Skip to content

ինքնակենսագրական

Ես Լիլիթ Բեշլիյանն եմ, ծնվել եմ  2005 թվականին ՀՀում։ Հաճախել եմ Ղազարոս Աղայանի թիվ 63, Մոնթե Մելքոնյանի թիվ 11 և Գուրգեն Մահարու թիվ 176 դպրոցները։ Հաճախել եմ նաև Արգավանդի երաժշտական դպրոց, ջութակի և ոկալի դասերի։ Երեք տարի սովորելուց հետո դուրս եկա։ Հաճախել եմ նաև նկարչական դասերի, տևեց մեկ ամիս։ Հետո հաճախեցի հայկական ժողովրդական դպրոց, նույնպես մեկ ամսով։ 2021 թվի օգոստոսի վերջ սկսեցի հաճախել բռնցքամարտի, այս տարվա գարնան կեսերին դուրս եկա։ Վերադառնամ իմ մասնագիտականին։ Հագուստի մոդելավորում։ Տարվա սկզբին շատ ոգևորված էի, նկարում էի և փորձում կարել, սակայն արդեն երկրորդ տարին է ոչինչ չեմ սովորել, նաև մոտիվացիա չունեմ։

Առաջադրանքներ

1.Լրացրե′ք բաց  թողնված  տառերը,  երկհնչյունները:
Ելևէջ, վայրէջք, առoրյա, բարoրություն, խոչընդոտ, մերթընդմերթ, հնէաբան, մանրէաբանություն, կիրակնօրյա, լուսընկա, պարզկա, կրթoջախ, մեղմoրոր, մեղմորեն, քնքշորեն, խավիար, մատյան, փասիան, հրեա, ինքնըստինքյան:

2.  Հետևյալ համանուններով կազմե′ք նախադասություններ:

Անարգել
Ավանակը անարգեց ագռավին:
Նա անարգեց մեր ավանդույթը։

հոտ
Հովիվը հոտով սար էր բարձրանում
Քոլեջի գինու հոտը անդուր է։

գոլ
Թեյը արդեն գոլ էր։
Վերջին պահին ֆուտբոլիստը անսպասելի գոլ խփեց։

գունդ
Հրամանատարը զինվորներից գունդ հավաքեց։
Միջատը շաքարի գունդ էր գլորում։

3.Գրեցե′ք   մեկ  հոմանիշ,  մեկ  հականիշ  տրված    բառերի    համար:
Կեղծավոր – Անկեղծ/Շոգմոգ
Կարծր – Փափուկ /Պինդ
Քնքուշ – Կոպիտ/Սիրալիր
Ծածուկ – Բացահայտ /Թաքուն
Մոլեգին — հանդարտ/Վայրագ

4.Որտեղ   հարկավոր  է,  գրեցե′ք   մեծատառերով:

Վահագն Վիշապաքաղ,    Սուրբ  Հեղինեի  կղզի,   Կենտրոնական  Ասիա,   Խաղաղության  համաշխարհային   կոմիտե,   Աշոտ  Բռնավոր,  Իրանի   Իսլամական   Հանրապետություն,   Ախուրյան   գետ,   Հայկական   Պար  լեռնաշղթա,     Դավիթ   Անհաղթ,    Գևորգյան  ճեմարան:

5.Դարձվածքների  իմաստները  գրեցե′ք  մեկ  բառով:

Ոտքերն  ընկնել- Խնդրել, աղերսել, աղաչել
ոտքից   գլուխ- ամբողջությամբ
ճակատը  պարզ- արդար
ծաղիկ  հասակ-երիտասարդություն
արյունը  գլխին  խփել- չարանալ
սիրտ  առնել- մխիթարել
քամի  անել- սուտ խոսել

6.Կազմե′ք   վեց   բառ  քար  արմատով:

քարակույտ, քարաբեկոր,քարաժայռ,ոսկեքար,քարկտիկ,քարեդար

7.Կազմե′ք   վեց  բառ   –վածք  ածանցով:

կազմվածք, կառուցվածք, դաջվածք, վնասվածք, պահվածք, սանրվածք

Read More →

Օզոնային շերտի քայքայում

Երկար տարիներ մեզ տեղեկացվում էր, որ օզոնային շերտը ոչնչացվում է Անտարկտիդայի, այսինքն՝ հարավի, այլ ոչ թե մոլորակի հյուսիսային բևեռի վրա։

Լավ. Հյուսիսային օզոնային փոսը առաջին անգամ հայտնվեց դիտարկումների պատմության մեջ և անհետացավ նույնքան հանկարծակի, որքան ձևավորվեց: Զարմանալի է, որ դրա առաջացման համար գիտնականներն ամենևին մեղադրում են ոչ թե մարդուն, այլ բնությանը, մասնավորապես՝ ուժեղ բևեռային հորձանուտին։ Մարդկության ոչ մի արժանիք չկա դրա անհետացման մեջ. հենց որ մթնոլորտը հանդարտվեց, վերականգնվեց այնտեղ գտնվող օզոնի քանակը։ հյուսիսային օզոնային անցքի անհետացման մեղավորը ուժեղ բևեռային հորձանուտն է:

Read More →

6 гeниaльныx мыcлeй Apиcтoтeля, кoтopыe пpигoдятcя в coвpeмeннoй жизни

«Из двух зoл выбиpaй мeньшee»

Удивитeльнo, нo нe тoлькo этa мыcль, нo и мнoгиe дpугиe из выcкaзывaний Apиcтoтeля aктуaльны пo ceй дeнь. Дaвaйтe пpoйдeмcя пo caмым интepecным из них.

 

1. Coзидaниe вaжнee нaкoпитeльcтвa

Apиcтoтeль гoвopил, чтo нacтoящий cмыcл жизни нe в тoм, чтoбы зapaбoтaть кaк мoжнo бoльшe и пpиoбpecти ceбe дopoгиe вeщи. Cмыcл в тoм, чтoбы пoлучaть удoвoльcтвиe oт тoгo, чeм ты зaнимaeшьcя. Мы пpихoдив в миp для пoлучeния пoзитивнoгo oпытa, a тaкжe для coздaния чeгo-тo пoлeзнoгo для будущeгo пoкoлeния. Нe фaкт, чтo вaши дoмa, мaшины и квapтиpы, ocтaвлeнныe дeтям, пpинecут им peaльную пoльзу. Нaкoплeния мoгут иcчeзнуть в мгнoвeниe oкa. A вoт знaния, oпыт, oткpытия, мудpocть, любoвь, cчacтьe — этo имeeт кудa бoльшую цeннocть.

2.Нe дeлaй дoбpa, ecли ждeшь oтвeтнoй peaкции

Кaк чacтo нaм былo oбиднo, кoгдa мы пoмoгaли людям, a oни в oтвeт плaтили нaм нeблaгoдapнocтью. Этo пpoиcхoдилo тoлькo пoтoму, чтo мы питaли лoжныe oжидaния пo пoвoду дpугих людeй, мы нe дeлaли им дoбpo бecкopыcтнo. Пo мнeнию жe Apиcтoтeля, нacтoящee ДOБPO дeлaeтcя oт чиcтoгo cepдцa, c пoлнoй caмooтдaчeй и иcкpeнним жeлaниeм чeлoвeку caмoгo хopoшeгo.

«Вeликoдушнoгo чeлoвeкa oтличaeт тo, чтo oн нe ищeт выгoды для ceбя, нo c гoтoвнocтью дeлaeт дoбpo дpугим» — гoвopил филocoф. A зaтeм дoбaвлял, чтo

cмыcл жизни кaждoгo — CЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ И ДEЛAТЬ ДOБPO.

3.Нe cидитe бeз дeлa

«Жизнь тpeбуeт движeний», — cпpaвeдливo зaмeчaл вeликий филocoф, имeя ввиду нe тoлькo духoвнoe paзвитиe, нo и paзвитиe физичecкoe. Ужe в дpeвнocти Apиcтoтeль знaл, чтo здopoвый дух и яcныe мыcли мoгут жить тoлькo в здopoвoм кpeпкoм тeлe.

4.Избaвьтecь oт нeгaтивa

Cчacтьe — этo нe пocтoянныe удoвoльcтвия, пpaздники и oтдых. Cчacтьe — этo oтcутcтвиe в жизни нeпpиятных людeй, cитуaций и мыcлeй. Вeдь дaжe caмыe бoгaтыe люди, кoтopым вce пoзвoлeнo, cтpaдaют дeпpeccиeй. Oтcюдa и apиcтoтeлeьвcкaя фopмулa cчacтья: избaвьтecь oт вceгo, чтo дeлaeт вac нecчacтным, coздaйтe cвoю идeaльную жизнь бeз нeгaтивa!

5.Мopaль вaжнee умa

Этoт aфopизм гoвopит o тoм, чтo пpoгpecc чeлoвeчecтвa зaключaeтcя нe тoлькo в пoлучeнии и нaкoплeнии знaний, a в улучшeнии cвoeй души, ecли хoтитe. Чeм бoльшe будeт в людях милocepдия, cocтpaдaния, эмпaтии, тeм цивилизoвaннee будeт oбщecтвo.

6.Paвняйcя нa лучших

Пoмoгaть cлaбым, кaк нac учили в шкoлe, кoнeчнo, хopoшo, oднaкo, ecли вы хoтитe пo-нacтoящeму дocтичь нeбывaлых вepшин в кapьepe или бизнece, бepитe пpимep c тeх, ктo лучшe вac. Нe нужнo oглядывaтьcя пo cтopoнaм и oпacaтьcя ocуждeния oкpужaющих, нe бoйтecь вызвaть зaвиcть или oбиду у близких, paвняйтecь нa тeх, ктo лучшe, умнee и уcпeшнee вac. Этo cкaзaл Apиcтoтeль.

Ну и в зaключeнии, нaпoмним eщe oдну мудpую мыcль Apиcтoтeля, кoтopый гoвopил, чтo нaшe пoвeдeниe фopмиpуeт нaш хapaктep. Этo знaчит, чтo мы вceгдa мoжeм чтo-тo измeнить в cвoeм пoвeдeнии и жизни.

Источник

 

Կարմիր գլխարկ

Կարմիր գլխարկը մեզ հայտնի է դեռ մանկուց, և բոլորն այն գիտեն գրեթե անգիր։ Դա կարելի է համեմատել առակների հետ. չէ՞ որ հենց առակների մեջ են կենդանիները կարողանում խոսել, և յուրաքանչյուրն իր բարոյականությունն է կրում, իր հատուկ նշանակությունը։

Միայն հիմա առակների և Պերոյի բարոյականությունը տարբերվում է միմյանցից։ Առակներում Գայլը չարի խորհրդանիշն է, ամեն վատի խորհրդանիշը, բոլոր անախորժությունների խորհրդանիշը: Բայց Շառլ Պերրոյի Գայլը չար չէ, Գայլը գայթակղիչ է և շողոքորթող։

Բայց եթե Շառլ Պերոն գայլին չար դարձներ, հեքիաթի բարոյականությունը բոլորովին այլ կերպ կմեկնաբանվեր. բանն այն կլիներ, որ չես կարող շփվել օտարների հետ, քանի որ մարդիկ չար են և անընդհատ ձգտում են խլել ձեր ամենաթանկ բանը, որ ունեք, և այլ, նույնիսկ ավելի անսովոր տարբերակներ:

Բայց այս հեքիաթում Գայլը գայթակղիչ է, և նրա բարոյականությունն այն է, որ երիտասարդ աղջիկները չպետք է այդքան միամիտ լինեն և հավատան յուրաքանչյուր ստահակի շողոքորթ խոսքերին: Մնում է միայն հիշել գլխավոր հերոսի արձագանքը Գայլի հետ հանդիպմանը. նա առանձնապես չվախեցավ, չփախավ, այլ ընդհակառակը, խոսեց Գայլի հետ և նույնիսկ ասաց, թե ուր է գնում։ Հեքիաթ, դրա համար հեքիաթ է, որ դրա մեջ ինչ-որ կախարդական պահեր պետք է լինեն։ Բայց սովորաբար մարդիկ չեն կարողանում հասկանալ, թե ինչն է հեքիաթն այդքան կախարդական դարձնում: Եվ այս բաները թաքնված են ամենաաննկատ վայրերում, ինչպիսին է ժամանակը:

Այո, նույնիսկ «Կարմիր գլխարկ»-ում ժամանակն իսկական կախարդանք է, քանի որ այն չափվում է ոչ թե վայրկյաններով, րոպեներով ու ժամերով, այլ տատիկի տուն տանող ճանապարհի երկարությամբ։ Նա նաև կախարդական բան է այս հեքիաթում՝ Աղջկա և Գայլի խաղը՝ «ո՞վ է ավելի արագ»։ Ի վերջո, հեքիաթի ամբողջ սյուժեն կախված է դրանից: Իսկ եթե Կարմիր Գլխարկը առաջինը լիներ, Գայլը չէր ուտի տատիկին, իսկ Աղջիկը չէր հասկանա իր սխալը։

Հեքիաթի գագաթնակետային տեսարանը, որտեղ Գայլը խաբում է Կարմիր գլխարկին և ուտում նրան տատիկից հետո, ևս մեկ անգամ մեզ հնարավորություն է տալիս համոզվելու հեքիաթի բարոյականության մեջ։ Չէ՞ որ միամիտ աղջիկը վախ զգալու և փախչելու փոխարեն հետաքրքրվել է «Տատիկի» տարօրինակություններով և սկսել է նրան հարցուփորձ անել։

Սակայն հեքիաթն այս ժանրի համար բոլորովին անսովոր շրջադարձ է ստանում՝ գլխավոր հերոսը դառնում է զոհ, չարը հաղթում է։ Այս փաստը ստիպում է մեզ ևս մեկ անգամ մտածել Շառլ Պերոյի հանճարի մասին, քանի որ, եկեք անկեղծ լինենք, դուք նույնիսկ մտածե՞լ եք այդ մասին։

Բայց հեքիաթը պետք է մնա հեքիաթ։ Երեխաները դեռ վաղ մանկությունից պետք է իմանան, որ լավը միշտ հաղթում է, որ ցանկացած իրավիճակից ելք կա, այն էլ՝ գայլի փորից։ Փայտահատը գալիս է օգնության։ Նա սպանում է Գայլին, փրկում տատիկին ու թոռնուհուն և ամեն ինչ լավ է ավարտվում։

Յուրաքանչյուրն իր համար եզրակացություն էր անում. Կարմիր գլխարկն այլևս այդքան միամիտ ու անփույթ չէր, տատիկը միշտ ստուգում էր՝ թոռնուհին է, թե ոչ, և ընթերցողը համաձայնվում էր գրողի հանճարի հետ, հիշում էր բարոյականությունը և հասկանում էր, որ պարզ թվացող. Հեքիաթն ամենևին էլ այսպիսին չէր, և հակառակը։ Այն ունի ամենաբարդ շրջադարձերը, թաքնված իմաստները և շատ գաղտնիքներ, որոնք մարդիկ դեռ պետք է հասկանան:

հաշվետվություն

հայոց լեզու

ազատ թեմաներ

Հադեսը և Պերսեֆոնեն

Եգիպտացորեն

Նացիստներ և հրեաներ

ռուսաց լեզու

ազատ թեմաներ

евреи и нацисты

корн

История похищения Персефоны Аидом

անգլերեն

report

presentation essay

աշխ հիմունքներ

իմ նախընտրած մասնագիտական ոլորտը

ճամփորդություն

եռօրյա

ձեռներեցություն

բիզնես պլան

 

Մոտիվացիա

Շարժառիթ, ներքին և արտաքին գործոններ, որոնք դրդում են մարդկանց իրականացնել գործողություններ, որպեսզի հասնեն նպատակին։

Մոտիվացման տեսություններ

Կան մոտիվացման բազմաթիվ տեսություններ։ Այս մոտեցումները կենտրոնանում են մարդկային պահանջների վրա, ինչը ձևավորում է նրանց վարքագիծը, և թե ինչպես կարող են կառավարիչները ստեղծել պայմաններ, որպեսզի բավարարեն աշխատողներին։

Թեյլորը և գիտական կառավարում

Թեյլորն (18561917) առաջինը լուրջ քայլեր ձեռնարկեց ուսումնասիրելու աշխատողի մոտիվացիան, որպեսզի կառավարման խորհուրդ տա, թե ինչպես լավագույնս բարձրացնել աշխատողների կատարողականը և արտադրողականությունը։ Նրա կիրառած մեթոդը հետևյալն է. ուսումնասիրել և արձանագրել կատարողականը աշխատատեղում, փոփոխել աշխատանքի կատարման մեթոդները և նորից արձանագրել կատարողականը։ Այս մոտեցումը հայտնի է, որպես «գիտական կառավարում»՝ շնորհիվ մանրամասն ուսումնասիրության և վերլուծության։ Թեյլորի հիմնական նպատակն էր կրճատել ԱՄՆ-ի արդյունաբերության մեջ առկա անարդյունավետությունը։

Թեյլորի գիտական մոտեցում

 1. Հանձնարարության համար ընտրել աշխատողներ
 2. Հետևել նրանց հանձնարարության կատարման ժամանակ և նշեք հիմնական տարրերը
 3. Արձանագրել առաջադրանքի յուրաքանչյուր մասի կատարման ժամանակը
 4. Որոշել ամենաարագ արձանագրված մեթոդը
 5. Բոլոր աշխատողներին սովորեցրեք այս մեթոդը և թույլ մի տվեք փոփոխություններ կատարեն
 6. Վերահսկել աշխատողներին՝ համոզվելու, որ դա ամենալավ մեթոդն է, և ժամ սահմանեք, որպեսզի չանցնեն
 7. Աշխատողներին վճարել արդյունքներից ելնելով՝ հիմնված տնտեսող մարդու տեսության վրա։

Աղյուսակ 2-ում բերված է Թեյլորի տեսակետի և մեթոդի մեր օրերին համապատասխանության գնահատականը։

Թեյլորի մոտեցումը Համապատասխանությունտը ժամանակակից արդյունաբերությանը
Տնտեսող մարդ Որոշ կառավարիչներ դեռ հավատում են, որ մոտիվացման միակ ուղին փողն է
Յուրաքանչյուր աշխատանքի համար ընտրել ճիշտ մարդ Թեյլորի տրված կարևորությունն այս հարցին մինչ այժմ էլ արդիական է բոլոր բիզնեսների համար
Հետևել և արձանագրել աշխատուժի կատարողականը Սա համատարած ընդունվեց և հայտնի դարձավ որպես «ժամանակի և շարժման ուսումնասիրություն»
Սահմանել աշխատանքի կատարման լավագույն մեթոդը – մեթոդի ուսումնասիրություն Ընդունված մեթոդ է
Ծավալ-աշխատանք վճարման համակարգ Այս վճարման համակարգն այլևս շատ տարածված չէ

Մեյոն և մարդկային հարաբերությունների տեսություններ

Էլթոն Մեյոն (18801949) լավ հայտնի է իր «Հոտորնյան ազդեցություն» եզրակացությամբ։ Այն հիմնված է Չիկագոյի Հոտորն գործարանում 5 տարիների ընթացքում իր և իր թիմի կողմից իրականացրած մի շարք փորձարկումների վրա։ Նրա աշխատանքը հիմնված էր այն ենթադրության վրա, որ աշխատանքային պայմանները՝ լուսավորոււթյունըջեռուցումը, հանգստյան ժամանակահատվածը և այլն, հսկայական ազդեցություն ունեն աշխատողների արտադրողականության վրա։

Հոտորնյան ազդեցություն

Մեյոն կատարեց հետևյալ եզրակացությունները՝

 1. աշխատանքային պայմանների բարելավումը և ֆինանսական պարգևատրումներն ունեն փոքր ազդեցություն արտադրողականության վրա, կամ ընդհանրապես չունեն։
 2. երբ մենեջմենթը խորհրդակցում է աշխատողների հետ և հետաքրքրություն է մտցնում աշխատանքի մեջ, մոտիվացիան լավանում է։
 3. թիմով աշխատելը և թիմի ոգին զարգացնելը կարող է վբարելավել արտադրողականությունը
 4. երբ իրենց աշխատանքային կյանքի որոշակի վերահսկողությունը տրված է աշխատողներին՝ օր. ընդմիջման ժամերը, այն ունի մոտիվացման ազդեցություն
 5. խմբերը կարող են իրենք սահմանել իրենց նպատակները կամ նորմերը, և դրա վրա կարող է ազդել ոչ ֆորմալ առաջնորդը։

Մասլոուն և մարդկային կարիքների հիերարխիան

 

Մասլոուի կողմից առաջարկած հիերարխիան

Աբրահամ Մասլոուն փորձել է որոշել և դասակարգել մարդկային հիմնական պահանջմունքները հիերարխիայի տեսքով, որը հաճախ անվանում են Մասլոուի պահանջմունքների բուրգ։

Մասլոուի կողմից առաջարկած հիերարխիան հետևյալն է՝

 1. անհատական, անձնական կարիքներն առաջանում են հենց ամենացածր մակարդակում;
 2. Հենց պահանջմունքների մի մակարդակը բավարարվում է, մարդիկ կձգտեն հասնել մյուս մակարդակին;
 3. Ինքնաարտահայտումը շատ մարդկանց մոտ իրականացված չէ, սակայն բոլորն էլ ընդունակ են հասնելու իրենց ներուժին;
 4. Երբ մի պահանջմունք բավարարված է, այն այլևս չի մոտիվացնում անհատներին, այդ պատճառով էլ, երբ նյութական կարիքները բավարարված են, ավելի շատ փողի առաջարկը չի բարձրացնի արտադրողականությունը;
 5. Վերադարձը միևնույն մակարդակին նույնպես հնարավոր է։
Մասլոուի մոտեցման սահմանափակումներ
 • Ոչ բոլորն ունեն նույն պահանջմունքերը
 • Գործնականում շատ դժվար է որոշել յուրաքանչյուր աշխատողի պահանջմունքների մակարդակը
 • Փողն անհրաժեշտ է ֆիզիկական պահանջմունքների բավարարման համար, սակայն այն դեր ունի նաև մնացած պահանջմունքների բավարարման ժամանակ
 • Ինքնաարտահայտումը երբեք էլ վերջնականորեն չի իրականացվում։

Հերցբերգը և երկգործոն տեսությունը

Ֆրեդերիկ Հերցբերգի (19232000) ուսումնասիրությունը հիմնված է աշխատողների հետ հարցաշարերի ու հարցազրույցների վրա, որոնք նպատակ ունեն բացահայտելու՝

 • Այն գործոնները, որոնք նրանց լավ զգացողություններ են ապահովում իրենց աշխատանքի վերաբերյալ
 • Այն գործոնները, որոնք վատ զգացողություններ են ապահովում իրենց աշխատանքի վերաբերյալ։

Նրա եզրակացությունները հետևյալն են՝

 • Աշխատանքից բավարարվածույթունը 5 գործոնների արդյունք է՝ ձեռքբերում, ձեռքբերման ճանաչում, ինքն աշխատանքը, պարտականություն և զարգացում։ Նա այս գործոններն անվանեց խթանիչներ, իսկ վերջին երեքն՝ ամենակարևորները։
 • Աշխատանքից անբավարարվածույթունը նույնպես 5 գործոնների արդյունք է՝ կազմակերպության քաղաքականությունն ու գործավարությունը, վերահսկում, աշխատավարձ, մյուսների հետ հարաբերություններ և աշխատանքային պայմաններ։ Նա սրանց անվանեց հիգիենիկ գործոններ, որոնք պետք է ստեղծի մենեջմենթը, սակայն, նույնիսկ, եթե դրանք տեղում են, իրենցով չեն կարող ստեղծել լավ մոտիվացված աշխատավայր։

Աշխատանքի հարստացումը նպատակ ունի օգտագործելու աշխատողների ամբողջ կարողությունները՝ տալով նրանց հնարավորություն կատարել ավելի դժվար աշխատանք։

Հիգիենիկ գործոնները աշխատանքի ասպեկտներն են, որոնք ունեն անբարարվածություն առաջացնելու պոտենցիալ, ինչպիսիք են վճարը, աշխատանքային պայմանները, ստատուսը և կառավարիչների կողմից չափազանց հետևելը։

Մոտիվացնող գործոնները աշխատանքի ասպեկտներն են, որոնք կարող են բերել դրական բավարարվածության աշխատանքից, ինչպիսիք են հաջողությունը, ճանաչումը, հետաքրքիր աշխատանքը և զարգացումը։

Մաք Քլելանդը և մոտիվացիոն պահանջմունքների տեսություն

Հոգեբանության դոկտոր Դավիթ Մաք Քլելանդը, (19171998) առաջնորդվելով աշխատավայրի մոտիվացման գաղափարներով, զարգացրեց նվաճումների վրա հիմնված մոտիվացիոն տեսությունը և կատարեց բարեփոխւմներ աշխատողների գնահատման մեթոդներում։ Նա հայտնի է 3 տեսակի մոտիվացիոն պահանջմունքների նկարագրման համար։

Դրանք են՝

Վրումը և սպասումների տեսություն

Ըստ Վրումի՝ անհատները նախընտրում են այն վարքագիծը, որը նրանց կտանի այն արդյունքին, ինչը նրանք արժևորում են։ Նրա սպպասումների տեսությունը սահմանում է, որ անհատներն ունեն զանազան նպատակներ և կարող են մոտիվացվել, եթե նրանք հավատան, որ՝

 • Դրական կապ կա ջանքերի և կատարողականի միջև
 • Բարենպաստ կատարողականը կհանգեցնի ցանկալի պարգևատրման
 • Պարգևատրումը կբավարարի կարևոր պահանջները
 • Պահանջմունքը բավարարելու ցանկությունը բավականաչափ ուժեղ է, որ աշխատանքի ջանքերն արդարացնի։

Նրա սպասումների տեսությունը հիմնված է հետևյալ 3 համոզմունքների վրա.

 1. արժեքականություն
 2. սպասում
 3. միջոցներ։

Եթե նույնիսկ սրանցից մեկը բացակայում է, ապա աշխատողը մոտիվացիա չունի կատարելու աշխատանքը։

Մոտիվացիայի գործընթացային տեսություն

Մոտիվացիայի գործընթացային տեսության ուղղություններն են՝ ակնկալումների, արդարության և Պորտեր-Լոուերի մոդելը։

Ակնկալումների տեսություն, այս տեսությունը առանձնահատուկ տեղ է տալիս մոտիվացիայի 3 գործոններին․

 1. Աշխատանքի ծախսումներ- արդյունք, համաձայն սրա մարդը կարող է ակնկալել, որ եթե գործադրի լրացուցիչ ջանքեր, ապա կհասնի իր ակնկալած արդյունքներին։
 2. Արդյունքների հետ կապված ակնկալում-խրախուսում,սա նշանակում է, որ եթե անհատը հասնում է իր ակնկալած արդյունքներին ստանում է համապատասխան խրախուսում և պարգևատրումներ։
 3. Ենթադրվող հարաբերական բավարարվածություն կամ անբավարարվածություն, եթե խրախուսումը ցածր է, այսինքն՝ ստացված պարգևատրման արժեքը մարդու համար մեծ չէ, ապա առավել ակտիվ աշխատելու մոտիվացիան կթուլանա։

Արդարության տեսության, համաձայն այս տեսության՝ մարդիկ սուբյեկտիվորեն են մոտենում վարձատրությանը, խրախուսմանը՝ իրենց գործադրած ջանքերին համապատասխան և համեմատում այն այլ աշխատողներին տրվածի հետ։ Եթե համեմատության արդյունքում անհատը ճշտում, պարզում է իր համար, որ առկա է անարդար մոտեցում, այսինքն նկատում է, որ գործընկերը նույն աշխատանքի դիմաց ստացել է ավելի բարձր խրախուսման միավոր, ապա նրա մեջ առաջանում է հոգեբանական լարվածություն և նվազում է մոտիվացիան։

Պորտեր-Լոուերի մոդել։ Լայման Պորտերի և Էդվարդ Լոուերի մշակած մոտիվացիայի մոդելը ներառում է ակնկալումներ և արդարության տեսությունների տարրեր։ Այս մոդելի համաձայն, արդյունքը, որոնց հասել են աշխատակիցները, կախված են երեք գործոններից՝ջանքերից, կարողություններից և աշխատանքի դերի գնահատականից։ Ջանքերի կիրառման աստիճանը որոշվում է խրախուսման, պարգևատրման արժեքով և վստահության աստիճանով։ մոդելում ներառվում է նաև պարգևատրման և արդյունքների փոխհարաբերությունը։

Read More →

Բնութագիր

Բնութագիր  Սոֆի Ղարիբյանի

Սոֆին սովորում է «Մխիթար Սեբաստացի» քոլեջում՝ որպես հագուստի մոդելավորող  Ունի պահանջված բոլոր ունակություններ։ Ունի ընդօրինակելի բնավորության գծեր, հեշտությամբ նվիրվում է իր աշխատանքին։ Սոֆին ունի իրեն բնութագրող ոճը, Ուսումնասիրում է այլ ոճեր և կարող է խորհուրդներ տալ ձեր ոճի հետ կապված։

Skip to toolbar