Skip to content

Մեդիա ուրբաթի մասնակցություն

հունվարյան ստուգատես

բնագիտական ստուգատես – ես այս ստուգատեսին պատրաստել ենք մածուն և հաց:

մարզական ստուգատես – մենք հաճախեցինք սահադաշտ և ձնագնդիկ խաղացինք:

բանկեր, վարկեր, հիփոթեք – մենք մասնակցել ենք այս հանդիպմանը:

Skip to toolbar